Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Patricia Lubsen, handelend onder de naam Corpo Vita ( hierna te noemen Corpo Vita) informeert met deze privacy verklaring nadrukkelijk de cliënt en gebruiker van deze website hoe zij de privacy van hen regelt en dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens omgaat en welke informatie zij van de cliënt en gebruiker van de website verzamelt, opslaat en gebruikt in haar functie als orthomoleculair therapeut.

WAAROM CORPOVITA GEGEVENS NODIG HEEFT

Voor een goede  behandeling is het belangrijk dat ik als uw behandelend orthomoleculair therapeut een dossier bijhoud. Dit is ook wettelijk vastgelegd bij de WGBO. In uw dossier staan mijn aantekeningen over uw gezondheidstoestand, uitslagen van verrichtte onderzoeken, behandelingen en de voortgang daarvan. Verder verwerk ik uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post te kunnen benaderen, indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden.

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw medische gegevens.

Corpo Vita bewaart uw persoons- en medische gegevens volgens de wettelijke verplichting (WBGO) 15 jaar.

DELEN MET ANDEREN

Corpo Vita verstrekt uw persoons- en medische gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de therapeutische zorg, dit alleen met uw toestemming. of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Voor intercollegiaal overleg zal uw dossier te allen tijd geanonimiseerd zijn.

Een klein deel van uw gegevens wordt voor de administratie, zowel door Corpo Vita als haar administrateur gebruikt om een factuur op te stellen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Corpo Vita worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses voor bezoek- en klikgedrag op de website www.corpovita.nl.

Corpo Vita gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Voor bestellingen via de website of indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden om daaraan te voldoen persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen), geslacht, e-mail adres en telefoonnummer.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@corpovita.nl

Corpo Vita zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Corpo Vita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijzingen van uw persoons- en medische gegevens tegen te gaan. De website van Corpo Vita maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Corpo Vita verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Corpo Vita via info@corpovita.nl

Gegevens van Corpo Vita

Post- en praktijkadres: Bouwerij 98, 1185XX Amstelveen

E-mail adres: info@corpovita.nl

Telefoon:0621571103

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 59960191

BTW nummer:  NL001524412B45

Beroepsverening:CAT CL3095

Patricia Lubsen werkt als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie:  https://gatgeschillen.nl/beroepscode/